Waren de Griekse Goden eigenlijk buitenaardse intelligenties?

Mythen zijn niet zomaar sprookjes; ze zijn diepgeworteld in de culturen die ze voortbrachten. Mythen zijn de verhalen en legendes van oude Griekse goden, helden, monsters en andere magische wezens. Denk aan Zeus, Hera, Athena, Hercules en de Minotaurus. Deze verhalen werden generaties lang mondeling doorgegeven voordat ze uiteindelijk werden opgeschreven. Ze bevatten vaak elementen die belangrijk waren voor die samenleving: ethische normen, sociale structuren, en zelfs wetenschappelijke kennis (ja, echt!). Dus, op een bepaald niveau, zijn mythen altijd waar, of op z’n minst ‘waarachtig’, omdat ze een weerspiegeling zijn van de cultuur die ze gecreëerd heeft.

Waren de Griekse goden eigenlijk buitenaardse intelligenties?

Wie was de Alpha van de oude Griekse Goden?

Om te beginnen, het is goed om te weten dat de Griekse mythologie niet uit één enkel canoniek boek komt, zoals de Bijbel voor het christendom. Het is meer een verzameling verhalen die in de loop der eeuwen zijn verteld, en verschillende bronnen kunnen lichtjes variëren over details zoals genealogie, hiërarchie en gebeurtenissen.

Zeus was niet de eerste god

Zeus is de koning van de Griekse goden, de opperheerser van de berg Olympus, en de god van de hemel en de donder. Zijn verhaal is doordrenkt met avonturen, affaires en een heleboel kinderen. Maar, hier is een twist: Zeus is niet de eerste god. Als we het hebben over de “eerste” god, dan moeten we verder terug in de tijd, naar het begin van alles. Volgens de Griekse mythologie begon het allemaal met Chaos, een leegte van nietsheid. Uit Chaos kwamen de eerste goden, zoals Gaia (de Aarde), Tartarus (de diepe afgrond), en Eros (liefde).

De eerste én belangrijkste, was de Godin Gaia, een vrouw

Als je beide criteria combineert – de “eerste” en de “belangrijkste” – dan is er niet echt een eenduidig antwoord. Zeus is misschien wel de meest bekende en invloedrijke, maar hij is zeker niet de eerste. Gaia, als een van de oorspronkelijke goden uit Chaos, kan als de “eerste” worden beschouwd, maar haar rol is vaak meer passief in vergelijking met de actieve heerschappij van Zeus. Gaia is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen. De Chaos bevatte alle basisbestanddelen, de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Daaruit ontstond onder andere Gaia.

Historische versus mythische waarheid

Nu, de grote vraag: zijn deze verhalen waar? Het antwoord is complex. Er zijn elementen van historische waarheid in de Griekse mythologie, maar er zijn ook veel mythische elementen die meer gaan over symboliek en betekenis dan over feitelijke gebeurtenissen.

Archeologische bewijzen

Gelukkig hebben archeologen door de jaren heen fascinerende ontdekkingen gedaan die sommige van deze verhalen ondersteunen. Neem bijvoorbeeld het beroemde verhaal van de Trojaanse Oorlog, beschreven in de Ilias van Homerus. Archeologen hebben ruïnes gevonden in het moderne Turkije die overeenkomen met het oude Troje. Hoewel niet alles uit de Ilias letterlijk kan worden genomen, suggereert het bestaan van Troje dat er een kern van waarheid kan zijn in het verhaal.

Natuurverschijnselen verklaren

Sommige mythes waren manieren voor de oude Grieken om natuurverschijnselen te verklaren. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Persephone die elk jaar naar de onderwereld gaat en dan weer terugkeert, wat de seizoensveranderingen verklaart. Terwijl we nu weten dat seizoenen worden veroorzaakt door de kanteling van de aarde, bood deze mythe een logische verklaring voor de oude Grieken.

Lessen en moralen

Veel van de mythes hadden ook een morele component. Ze werden gebruikt om normen en waarden over te brengen. Denk aan het verhaal van Icarus, die te dicht bij de zon vloog en in de zee viel. Het is een waarschuwing om niet te overmoedig of arrogant te zijn.

Komen de Goden uit de ruimte?

Laten we het even op een rijtje zetten. Zeus kon bliksemschichten gooien, Hermes kon vliegen en Apollo had voorspellende gaven. Ik bedoel, kom op! Dat klinkt bijna als een samenvatting van een sci-fi film, toch?

De theorie

Het idee dat goden in feite buitenaardse wezens zouden kunnen zijn, is populair gemaakt door boeken als “Chariots of the Gods?” van Erich von Däniken en de History Channel-serie “Ancient Aliens”. De gedachte is dat deze “goden” met geavanceerde technologieën naar de aarde kwamen en werden beschouwd als goddelijke of bovennatuurlijke wezens door de minder ontwikkelde menselijke bevolking. Dit zou dan allerlei mythen, verhalen en zelfs historische artefacten kunnen verklaren die anders onbegrijpelijk zouden blijven.

Maar, waar is het bewijs?

Een interessante theorie, zeker, maar er zijn een paar belangrijke punten om te overwegen:

Gebrek aan concreet bewijs
Er zijn tot nu toe geen overtuigende bewijzen geleverd die het idee ondersteunen dat buitenaardse wezens ooit de aarde hebben bezocht.

Culturele relativiteit
Het labelen van goden als buitenaardse wezens kan ook worden gezien als een vorm van cultureel imperialisme, waarbij westerse opvattingen worden opgelegd aan oude culturen en hun geloofssystemen.

Menselijke verbeelding
De mythen en legenden die de oude Grieken hebben gecreëerd, zijn uitingen van de menselijke verbeelding en hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden verklaard door buitenaardse interventie. Ze kunnen gewoon symbolen zijn die zijn ontworpen om menselijke ervaringen en natuurlijke verschijnselen te verklaren.

Wat zegt de wetenschap?

Op dit moment zegt de wetenschap: “Interessant idee, maar laat maar eerst wat bewijs zien.” Er is tot nu toe geen sluitend bewijs dat buitenaardse wezens de aarde hebben bezocht, laat staan dat ze hier zijn geweest en goden zijn geworden. Maar dat betekent niet, dat het dan niet waar kan zijn. Het tegendeel is immers ook niet wetenschappelijk aangetoond.

De kracht van de verhalen

Ongeacht of deze verhalen 100% waar zijn, ze hebben de test van de tijd doorstaan omdat ze krachtig en betekenisvol zijn. Ze vertellen ons over liefde, verraad, moed, tragedie en hoop. En dat is de echte magie van de Griekse mythologie. En of de Griekse Goden eigenlijk buitenaardse intelligenties waren? Wie weet, misschien krijgen we daar ooit nog antwoord op. Voor dit moment is het heerlijk om over door te filosoferen.

Extra info

Upcycling: Hoe leuk is hergebruik van materialen!
Hoe ontspannend is het knuffelen met koeien?

Bronvermelding

© Foto: 123rf.com

lijn vrouwenverhalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *